Повідомлення для акціонерів

Публічне акціонерне товариство “Дрогобицький завод автомобільних кранів” (далі-Товариство), яке знаходиться за адресою: 82106. Львівська обл., м. Дрогобич. вул. Гайдамацька, 22, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі зборів) 27 грудня 2013 року о 11 годин 00 хвилин у актовій залі заводоуправління за адресою: 82106, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Гайдамацька 22.

Реєстрація акціонерів та/або їхніх представників для участі у зборах Товариства відбудеться 27 грудня з 08.00 год. до 10.45 год. за місцем проведення зборів згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину 23 грудня 2013 року.

При собі необхідно мати паспорт, а для представників, також - належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах Товариства.

Ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна відповідно до попередньо поданої письмової заяви у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 16 годин 00 хвилин в приймальній Товариства за адресою: 82106, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 22.

Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — начальник відділу кадрів та корпоративних питань Зубрицька Тетяна Михайлівна. Телефон для довідок - (0324)496528

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Припинення повноважень членів діючої Ревізійної комісії Товариства.

2. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

 

 

 

 

Генеральний директор ПАТ “ДЗАК”                                                                                                   В.А. Залізняк