Зміни до порядку денного зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Рішенням Наглядової Ради ПАТ “ДЗАК” (Протокол №13 від 26.06.2014 р.) внесено доповнення до порядку денного Загальних Зборів акціонерів, які відбудуться 12 липня 2014 р. об 11 годині 00 хвилин у актовій залі заводоуправління за адресою: 82106, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 22 і затверджено в наступній редакції:

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.

6. Припинення повноважень членів діючої Наглядової ради Товариства.

7. Обрання Наглядової ради Товариства.

8. Припинення повноважень членів діючої Ревізійної комісії Товариства.

9. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

 

 

  

Генеральний директор ПАТ “ДЗАК”                                                                          В. А. Залізняк